Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Υπηρεσία ιντερνέτ

Υπηρεσία ιντερνέτ

Η υπηρεσία ιντερνέτ αφορά την ελάχιστη χρέωση για τον έλεγχο ή επιδιόρθωση προβλήματος σχετικό με το διαδύκτιο (ιστοσελίδα, eshop, email κ.λ.π.)

  • 6,20€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

Ετικέτες: Υπηρεσία