Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους εκτός από κάποιες περιπτώσεις στις οποίες θα ζητηθεί η συναίνεσή σας. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

2ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων

Δημοσιευτηκε απο... Option Computers 12/04/2024 0 Σχολια Ιστοσελίδες,

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ενημερωτικής ιστοσελίδας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων https://2dim-vriliss.att.sch.gr

Ετικέτες: Ιστοσελίδες