Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους εκτός από κάποιες περιπτώσεις στις οποίες θα ζητηθεί η συναίνεσή σας. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες, που χρειάζεστε (κατόπιν συμφωνίας) και να πληρώστε με όποιο τρόπο θέλετε.


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Αγορά είδους Νέο

Αγορά είδους

Αγορά είδους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προκαταβολή...

1,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,81€

Υπηρεσία επισκευής

Η υπηρεσία επισκευής αφορά την ελάχιστη χρέωση για τον έλεγχο ή την επισκευή υλικού στο χώρο μας ή σ..

6,20€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

Υπηρεσία ιντερνέτ

Η υπηρεσία ιντερνέτ αφορά την ελάχιστη χρέωση για τον έλεγχο ή επιδιόρθωση προβλήματος σχετικό με το..

6,20€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€