Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους εκτός από κάποιες περιπτώσεις στις οποίες θα ζητηθεί η συναίνεσή σας. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Επιστροφές

Mπορείτε να κάνετε αλλαγή σε κάποιο προιόν εφόσον επιθυμείτε εντός 15 ημερολογιακών ημερών, αναιτιολόγητα από την ημέρα που το παραλάβατε. Ωστόσο από τα προιόντα που μπορείτε να αλλάξετε εξαιρούνται όσα παραγγέλθηκαν ειδικά για εσάς ή όσα είναι προϊόντα προσφοράς. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός των 15 ημερών είναι: να μην έχει χρησιμοποιηθεί τα προϊόν και να μην έχει ανοιχτεί ή καταστραφεί η συσκευασία του. Θα πρέπει ακόμη να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να μας ενημερώσετε για τα στοιχεία σας, την αιτία αλλαγής και με ποιο προιόν θα αντικατασταθεί. Επιστροφή χρημάτων δε γίνεται. Την ευθύνη και το κόστος της επιστροφής αναλαμβάνετε εσείς. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά.