Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους εκτός από κάποιες περιπτώσεις στις οποίες θα ζητηθεί η συναίνεσή σας. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Η εταιρεία μας

Η εταιρεία μας Π. Λαζαρίδης - Χ. Τζώρτζης ΟΕ με ΑΦΜ 084203502 κι αριθμό ΓΕΜΗ 3199401000, δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου από το έτος 1999 (με τη μορφή ατομικής επιχείρησης από το έτος 1991) με κύριο αντικείμενό της, τη σύνθεση, συναρμολόγηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, την πώληση των περιφερειακών τους, την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων, την προμήθεια κάθε είδους αναλωσίμου υλικού, καθώς επίσης και τη παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών.

Όλα αυτά τα χρόνια που πορευόμαστε στο δύσκολο χώρο της εμπορίας συστημάτων πληροφορικής δεν έχουμε να θυμηθούμε δυσαρεστημένους πελάτες ή προμηθευτές και τούτο γιατί είμαστε σοβαροί, υπεύθυνοι και απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε κι αυτό μας κάνει απαραίτητους συνεργάτες.