Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους εκτός από κάποιες περιπτώσεις στις οποίες θα ζητηθεί η συναίνεσή σας. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Παραδόσεις

H παράδοση των προϊόντων γίνεται με τον τρόπο αποστολής που επιλέγετε κατά την εκτέλεση της παραγγελίας. Στην περίπτωση που η παραγγελία θα φτάσει σ' εσάς με μεταφορική, courier, ή ταχυδρομείο θα πρέπει να γνωρίζετε πως τα προϊόντα της θα παραδοθούν στην εταιρεία μεταφοράς από εμάς σε άριστη κατάσταση. Μετά την παράδοση της παραγγελίας σας στην κατ' επιλογή σας μεταφορική, η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν μέχρι να την παραλάβετε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στους Όρους Χρήσης.