Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους εκτός από κάποιες περιπτώσεις στις οποίες θα ζητηθεί η συναίνεσή σας. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Συχνές ερωτήσεις

1. Τα προϊόντα που βλέπω στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ίδια με αυτά στο φυσικό κατάστημα?

Βεβαίως, τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι τα ίδια με αυτά στο φυσικό κατάστημα.

2. Οι τιμές που βλέπω στα προϊόντα τα οποία προβάλετε ηλεκτρονικά είναι οι ίδιες με τις τιμές του φυσικού καταστήματος?

Όχι. Οι τιμές των προιόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να είναι διαφορετικές (συνήθως χαμηλότερες) από αυτές στο φυσικό κατάστημα. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα, βέβαια, γίνονται κι αρκετές προσφορές.

3. Θα βρω στο ηλεκτρονικό κατάστημα την ίδια ποικιλία με τα φυσικά καταστήματα?

Όχι. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να έχει πολύ περισσότερα προϊόντα σε σχέση με το φυσικό κατάστημα.

4. Σε τι νόμισμα μπορώ να πραγματοποιήσω τις αγορές μου?

Οι τιμές πωλήσεων είναι πάντα σε euro.

5. Ποιές περιοχές καλύπτει το online κατάστημα της Option Computers?

To online κατάστημα της Option Computers μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις περιοχές εντός Ελλάδος.