Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους εκτός από κάποιες περιπτώσεις στις οποίες θα ζητηθεί η συναίνεσή σας. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Option Computers

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Αγορά είδους Νέο

Αγορά είδους

Αγορά είδους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προκαταβολή...

1,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,81€

Υπηρεσία επισκευής

Η υπηρεσία επισκευής αφορά την ελάχιστη χρέωση για τον έλεγχο ή την επισκευή υλικού στο χώρο μας ή σ..

6,20€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€

Υπηρεσία ιντερνέτ

Η υπηρεσία ιντερνέτ αφορά την ελάχιστη χρέωση για τον έλεγχο ή επιδιόρθωση προβλήματος σχετικό με το..

6,20€ Χωρίς ΦΠΑ: 5,00€