Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους εκτός από κάποιες περιπτώσεις στις οποίες θα ζητηθεί η συναίνεσή σας. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Δικηγορικό γραφείο της Κοκοτίνη Ηλιάνας – Καλλιόπης

Δημοσιευτηκε απο... Option Computers 12/04/2023 0 Σχολια Ιστοσελίδες,

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ιστοσελίδας kk-lawyer.com.

Το Δικηγορικό γραφείο της Κοκοτίνη Ηλιάνας – Καλλιόπης είναι ένα σύγχρονο δικηγορικό γραφείο με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Κόνιαρη 45. Χαρακτηρίζεται από υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εγγυάται την ποιότητα της παροχής των νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες του.

Ετικέτες: Ιστοσελίδες