Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Prisma Win Modules Εμπορικής Διαχείρισης

Prisma Win Modules Εμπορικής Διαχείρισης

Για να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων η Megasoft δημιούργησε επιπλέον διαχειρίσεις (+gt;Module) που προστίθενται στις εμπορικές εφαρμογές και προσφέρουν εξειδικευμένες δυνατότητες.

+nbsp;

Prisma Win Διαχείριση Αποθήκης με Κωδικούς Ομοίων – Αντιστοιχίες +amp; Εφαρμογές Ειδών

Παρακολούθηση ειδών αποθήκης με δυνατότητα διαχείρισης απεριόριστων κωδικών ανά είδος για διαφορετικές εφαρμογές (π.χ. Barcode, Εργοστασιακοί Κωδικοί, Κωδικοί Προμηθευτών, Κωδικοί Αντικατάστασης). Προσφέρεται η δυνατότητα αντιστοίχισης μεταξύ ομάδων κωδικών για χρήση εναλλακτικών κωδικών κατά την αναζήτηση είδους. Επίσης δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας παραμετρικού αρχείου εφαρμογών (π.χ. ανταλλακτικό) που εφαρμόζεται σε μια ομάδα συσκευών, όπως και η αναζήτηση των ειδών κατά εφαρμογή.

Τιμές
Prisma Win Modue: €370
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €70


Prisma Win Διαχείριση Barcodes

Διαχείριση Barcodes βάσει διεθνών προδιαγραφών (ΕΑΝ 13, ITF-14, UCC/EAN 128) σύμφωνα με το S1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ (πρώην ΕΛΚΕΣΗΠ ΑΕ).

Δυνατότητα αυτόματης προβολής κατά την διαδικασία δημιουργίας του Barcode.
Εισαγωγή ανά ετικέτα 15 πεδίων (στοιχείων πελάτη / προμηθευτή / είδους / παραστατικού, κειμένου, εικόνα) με καθορισμό θέσης.
Δυνατότητα εκτύπωσης 2 διαφορετικών Barcodes ανά είδος στην αποθήκη ή ετικέτες ανά πελάτη/ προμηθευτή
Ομαδική εκτύπωση Barcodes μέσω φίλτρων
Αυτόματη εκτύπωση Barcodes κατά την καταχώρηση των παραστατικών αγορών και πωλήσεων

Τιμές
Prisma Win Modue: €370
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €70


Prisma Win Διαχείριση Παρτίδων

Διαχείριση ειδών αποθήκης σε παρτίδες με δυνατότητα:

 • παρακολούθηση υπολοίπων ανά προμηθευτή ή και παραστατικό αγοράς
 • Υπολογισμού τιμής πώλησης του είδους βάσει πραγματικού κόστους διάθεσης
 • Επιστροφής εμπορευμάτων βάσει προμηθευτή, ημερομηνίας αγοράς και ημερομηνίας λήξης
 • Παρακολούθησης εγγυήσεων µε διαχείριση οριζόμενης ημερομηνίας λήξης
 • Διαχείρισης τιμοκαταλόγου ανά παρτίδα

Τιμές
Prisma Win Modue: €370
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €70


Prisma Win Διαχείριση Ειδικών Συμφωνιών

Οι Ειδικές Συμφωνίες προσφέρουν την δυνατότητα ορισμού Εμπορικής Πολιτικής ανά Πελάτη / Προμηθευτή.
Αναλυτικότερα:
Για κάθε πελάτη / προμηθευτή μπορούν να οριστούν ειδικές τιμές ή εκπτώσεις, ανεξάρτητες των σταθερών τιμοκαταλόγων, για συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες, είτε ομάδες αυτών.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα οι τιμές ή οι εκπτώσεις να προκύπτουν βάσει προκαθορισμένων ορίων ποσοτήτων και να ισχύουν για συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο και συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.

Τιμές
Prisma Win Modue: €240
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €60


Prisma Win Διαχείριση Serial Numbers

Δυνατότητα διαχείρισης Serial Numbers προσφέροντας επιπλέον πληροφορίες, όπως η διαθεσιμότητα των ειδών αποθήκης. Ταυτόχρονα, προσφέρεται και διαχείριση εγγύησης για κάθε Serial Number.

Τιμές
Prisma Win Modue: €370
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €70


Prisma Win Διαχείριση Εγγυοδοσίας

Διαχείριση Εγγυοδοσίας με δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού κενών φιαλών και περιεχομένου, για κάθε είδος με σκοπό τον αυτόματο υπολογισμό του στα παραστατικά αγορών και πωλήσεων. Προσφέρεται άμεση πληροφορία για την κίνηση των πελατών χονδρικής σε συνδυασμό με την κίνηση των ειδών. Καλύπτει απόλυτα την ανάγκη επιχειρήσεων όπως εμπόριο ειδών πυρόσβεσης και εμπόριο καυσίμων (φιάλες υγραερίου) για κενά συσκευασίας.

Τιμές
Prisma Win Modue: €370
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €70


Prisma Win Διαχείριση Διαστάσεων

Δυνατότητα διαχείρισης έως και 5 μεταβλητών, με οριζόμενο τύπο υπολογισμού για τα παραστατικά πωλήσεων και αγορών για παράδειγμα: μήκος x πλάτος x ύψος - φύρα.

Τιμές
Prisma Win Modue: €240
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €60


Prisma Win Διαχείριση Παραγωγής – Κοστολόγησης

Διαχείριση των πρώτων υλών σε οποιαδήποτε γραμμή παραγωγής με: δημιουργία συνταγής, διαχείριση σταδίων παραγωγής, προσδιορισμό πρώτων υλών, κοστολόγηση, αποτελέσματα παραγωγής, στατιστικά στοιχεία και πληθώρα εκτυπώσεων.

Τιμές
Prisma Win Modue: €600
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €120


Prisma Win Διαχείριση Συναλλαγών Εξωτερικού

Πλήρης διαχείριση φακέλου και κοστολόγησης εισαγωγών με 5 διαφορετικούς τρόπους κοστολόγησης των ειδών, με δασμολογικές κλάσεις , αυτόματο υπολογισμό συναλλαγματικών διαφορών και πληθώρα οικονομικών εκτυπώσεων. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα αυτόματου επανυπολογισμού των αξιών στα παραστατικά που έχουν ήδη καταχωρηθεί κάθε φορά που πραγματοποιείται μεταβολή ισοτιμίας


Τιμές

Prisma Win Modue: €600
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €120


Prisma Win File Manager

Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής βασικών αρχείων της εφαρμογής όπως Πελατών / Προμηθευτών / Αποθήκης, εισπράξεων, πληρωμών, πωλήσεων και αγορών.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε:

Ενημέρωση Ζυγιστικών
Ενημέρωση Ταμειακών μηχανών
Διαχείριση επικοινωνίας με φορητά τερματικά (Batch - On Line) για χρήση τιμολόγησης, παραγγελιοληψίας, εισπράξεων και διαχείριση Αποθήκης (απογραφή, παραλαβές)
Δημιουργία και Αποστολή τιμοκαταλόγων σε ηλεκτρονική μορφή
Δημιουργία και Αποστολή παραστατικών πωλήσεων
Εισαγωγή ηλεκτρονικών παραστατικών για ενημέρωση του αρχείου αγορών

Τιμές
Prisma Win Modue: €370
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €70


Prisma Win Διαχείριση Φυτοπροστατευτικών Σκευασμάτων

Η εξειδικευμένη διαχείριση για γεωπόνους που καλύπτει απόλυτα την ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων!
Αυτόματη αποστολή και καταγραφή της λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥπΑΑΤ άμεσα και με ασφάλεια
Αρχείο με όλα τα εγκεκριμένα φυτοφάρμακα και online σύνδεση με την εφαρμογή του ΥπΑΑΤ για συνεχή ενημέρωση του με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που προστίθενται ή καταργούνται
Καταγραφή των στοιχείων του αγρότη και του αγροτεμαχίου και πλήρης εικόνα για το τι έχει πουληθεί και πότε+lt;br+lt; Εμφάνιση των προηγούμενων παραστατικών, κατά την τιμολόγηση πελάτη (αγρότη ή παραγωγού), με δυνατότητα επιλογής και αντιγραφής εκείνου που περιέχει παρόμοια στοιχεία

Τιμές
Prisma Win Modue: €370
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €70


Prisma Win Loyalty Card

Επιβράβευση πελατών μέσω συλλογής πόντων. Η συλλογή των πόντων μπορεί να γίνει π.χ. από τα είδη της αποθήκης που επιλέγει ο πελάτης ή από τη συνολική αξία κάθε αγοράς που πραγματοποιεί, ενώ ένας τρόπος που θα μπορούσε να γίνει η εξαργύρωση είναι με έκπτωση στο σύνολο της αξίας του παραστατικού. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαχείριση συλλογής και εξαργύρωσης πόντων συνδυάζοντας όλους τους τρόπους που προσφέρει ή χρησιμοποιώντας τον καθένα ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες της. Επιπλέον η διαχείριση προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής των πελατών που συμμετέχουν στη διαχείριση πόντων.

Τιμές
Prisma Win Modue: €370
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €70


Prisma Win Web Services E – commerce

Διαδικτυακές Υπηρεσίες που επιτρέπουν τη διασύνδεση μεταξύ των εμπορικών διαχειρίσεων PRISMA Win με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα. Η επικοινωνία γίνεται ανεξάρτητα από την e-shop πλατφόρμα και τη γλώσσα προγραμματισμού και επιτυγχάνεται μέσω τυποποιημένων μηνυμάτων. Με τη χρήση των υπηρεσιών μπορούν να επιτευχθούν ενδεικτικά δυνατότητες όπως:

Από την εμπορική διαχείριση προς το e-shop:

 • Εισαγωγή ειδών, ενημέρωση υπαρχόντων
 • Ενημέρωση πεδίων τιμών, διαθεσιμότητας, υπολοίπου, καθεστώτος ΦΠΑ
 • Ενημέρωση στοιχείων πελατών όπως στοιχεία λογαριασμού, τιμοκατάλογος, εκπτώσεις, κ.λ.π.

Από το e-shop προς την εμπορική διαχείριση:

 • Αποστολή στοιχείων νέων πελατών
 • Αποστολή παραγγελιών με όλες τις λεπτομέρειες (έξοδα αποστολής, τρόπος πληρωμής κι αποστολής κτλ.)

Τιμές
Prisma Win Modue: €370 *
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €290 *
Υπηρεσία Hosting: 74.40 **

*Η τιμή ισχύει για μέχρι και 10 υποκαταστήματα, ενώ για περισσότερα από 10 η τιμή διαμορφώνεται κατόπιν συνεννόησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση.
** Το module λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με την υπηρεσία φιλοξενίας της Megasoft. Η υπηρεσία της φιλοξενίας χρεώνεται σε ετήσια βάση. Το όριο του χώρου είναι 1GB, ενώ για χώρο πλέον του ορίου το κόστος διαμορφώνεται κατόπιν συνεννόησης.


Prisma Win Report Server

Αποκτήστε πρόσβαση στις αναφορές της εφαρμογής σας απομακρυσμένα και σε πραγματικό χρόνο μέσω internet με την υπηρεσία Report Server της Megasoft. Οι χειριστές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις ήδη ενσωματωμένες αναφορές και να λαμβάνουν το αποτέλεσμα real time, ωστόσο παρέχεται και δυνατότητα κατασκευής οποιασδήποτε άλλης αναφοράς η οποία θα αντλεί δεδομένα είτε από την εμπορική, είτε από τη λογιστική ή την POS εφαρμογή σας. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε τους χειριστές που θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία, καθώς να επιλέξετε ποιες αναφορές θα μπορούν βλέπουν. Η πρόσβαση και προβολή στις αναφορές πραγματοποιείται από οποιονδήποτε τύπο συσκευής (Υπολογιστής, Smartphone ή Tablet).

Τιμές
Ετήσια συνδρομή 15 χειριστών: €370
Ετήσια συνδρομή απεριόριστων χειριστών: €740 ***
Υπηρεσία Hosting: 74.40**

** Το module λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με την υπηρεσία φιλοξενίας της Megasoft. Η υπηρεσία της φιλοξενίας χρεώνεται σε ετήσια βάση. Το όριο του χώρου είναι 1GB, ενώ για χώρο πλέον του ορίου το κόστος διαμορφώνεται κατόπιν συνεννόησης.

*** Με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της, η Megasoft διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει Πολιτική Ορθής Χρήσης για διαδικτυακές Υπηρεσίες και Προγράμματα που αφορούν σε απεριόριστη χρήση.


Prisma Win Διαχείριση Έργων – Κέντρα Κόστους

Καλύπτει τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τεχνικά έργα, εργολαβίες και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και συμβάλλει στο σωστό έλεγχο των εσόδων-εξόδων, των κινήσεων πελατών /προμηθευτών και του ταμείου, με βάση τις λειτουργίες της επιχείρησης στις οποίες γίνεται συγκέντρωση του κόστους.

Βασικά πλεονεκτήματα +amp; λειτουργίες:

 • Παρακολούθηση εσόδων, εξόδων και ταμείου κατά κέντρο κόστους.
 • Κίνηση πελατών, προμηθευτών ανά κέντρο κόστους.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση πολλαπλών κέντρων κόστους, διαχρονικά (ανεξαρτήτως οικ. Χρήσης).
 • Κατανομή είδους στα κέντρα κόστους σε ποσότητα και αξία ανά παραστατικό.
 • Κοστολόγηση έργου κατά κέντρο κόστους.
 • Καρτέλες και υπόλοιπα πελατών – προμηθευτών, ανά κέντρο κόστους.
 • Ομαδοποίηση και δυνατότητα ορισμού παραμετρικών πεδίων κέντρων κόστους.

Τιμές
Prisma Win Modue: €370
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €70


Prisma Win Σύνδεση προγραμμάτων PRISMA Win® με Ταμειακά Συστήματα

(Φορολογικός εκτυπωτής)

Τιμές
Prisma Win Modue: €185
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €60


Prisma Win Web Services Auto Parts

Επιτυγχάνει την επικοινωνία με online καταλόγους (tecDoc, Εργοστάσια, Αντιπρόσωποι, Προμηθευτές) και συμβάλλει ουσιαστικά στην καθημερινή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας ανταλλακτικών. Οι σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες της αναζήτησης των ανταλλακτικών για τη δημιουργία παραγγελιών βάσει ειδικών συμφωνιών και τιμοκαταλόγων, πλέον απλοποιούνται και επιταχύνονται στο μέγιστο, μέσα από ένα ενιαίο και πλήρως παραμετροποιήσιμο περιβάλλον. Ενσωματώνεται στις εμπορικές εφαρμογές της Megasoft προσθέτοντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ενημέρωση υπάρχουσας βάσης αποθήκης (κωδικοί εργοστασίων, αντιστοιχίες, προτεινόμενες τιμές, κ.ά)
 • Ομαδοποίηση ειδών (Μοντέλο, Κωδ. Αντιπροσώπου, Κωδ. Κινητήρα)
 • Αυτόματη δημιουργία νέων κωδικών
 • Σύνδεση με e-shop b2b, b2c
 • Έτοιμες βάσεις ανταλλακτικών προμηθευτών
 • EDI Αυτόματη ενημέρωση αγορών (ηλεκτρονικά παραστατικά)

Τιμές
Prisma Win Modue: €600 *
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €290
Υπηρεσία Hosting: 74.40 **

*+nbsp; τιμή δεν προσαυξάνεται σε περίπτωση multi-user. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται κόστη και έξοδα που αφορούν τη συνδρομή σας με τους ηλεκτρονικούς καταλόγους.
** Το module λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με την υπηρεσία φιλοξενίας της Megasoft. Η υπηρεσία της φιλοξενίας χρεώνεται σε ετήσια βάση. Το όριο του χώρου είναι 1GB, ενώ για χώρο πλέον του ορίου το κόστος διαμορφώνεται κατόπιν συνεννόησης.

 • 0,00€
 • Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

Διαθέσιμες Επιλογές

Ετικέτες: PRISMA WIN, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ