Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους εκτός από κάποιες περιπτώσεις στις οποίες θα ζητηθεί η συναίνεσή σας. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Prisma Win Live Viewer

Prisma Win Live Viewer

Η εφαρμογή PRISMA Win Live Viewer εγκαθίσταται σε φορητές συσκευές τύπου smartphones και tablets και παρέχει σε πραγματικό χρόνο στο χειριστή που βρίσκεται εκτός επιχείρησης τις πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στην εμπορική του διαχείριση PRISMA Win και αφορούν στους Πελάτες, στους Προμηθευτές στην Αποθήκη. Η χρήση έξυπνων συσκευών προσφέρει πλεονεκτήματα όπως για παράδειγμα την άμεση τηλεφωνική κλήση με το πάτημα ενός κουμπιού ή την εύρεση της διεύθυνσης σε χάρτες (Google maps). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για αντιστοίχιση αρχείων κειμένου ή εικόνων που βρίσκονται αποθηκευμένα στην συσκευή, με εγγραφές είτε αφορούν επαφές είτε είδη αποθήκης.

Η έκδοση της εφαρμογής είναι συμβατή με συσκευές με λειτουργικό Android 4.0 και πάνω.


- Αναζήτηση και προβολή πληροφοριών που αφορούν τους Πελάτες και τους Προμηθευτές της επιχείρησης
- Εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων Πελατών/ Προμηθευτών
- Έλεγχος και αντιγραφή στοιχείων Πελατών από τη Γ.Γ.Π.Σ
- Επαλήθευση και πιστοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων των Πελατών
- Στατιστικές Πληροφορίες Πελατών και Προμηθευτών
- Διαχείριση τρίτων
- Αναζήτηση και προβολή των διαθέσιμων προϊόντων της Αποθήκης με πλήρη χαρακτηριστικά και στατιστικά στοιχεία
- Προβολή πληροφοριών σχετικά με τα είδη της Αποθήκης όπως: Υπόλοιπο, Μέση Τιμή, Δείκτης Στασιμότητας Είδους κ.ά.
- Δυνατότητα φωτογράφησης του είδους και άμεση συσχέτιση και αποθήκευση της εικόνας στο είδος
- Αναζήτηση εναλλακτικών κωδικών και αντίστοιχων ειδών
- Δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης Αναφορών – Στατιστικών – Εικόνας Επιχείρησης (προβολή σε διαφορετικές μορφές γραφήματος).
- Εφαρμογή διαχείρισης των δεδομένων PRISMA Win Live Sync
Το σύστημα συγχρονισμού PRISMA Win Live Sync εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των Live και των εμπορικών εφαρμογών και είναι αυτό που ορίζει το πότε θα πραγματοποιείται η αποστολή και η ενημέρωση των δεδομένων από και προς την κεντρική βάση (SQL Server) βάσει ρυθμίσεων που έχει κάνει ο χειριστής. Ο συγχρονισμός μπορεί να γίνεται (π.χ. κάθε 5 λεπτά), έτσι ώστε η έξυπνη συσκευή να είναι συνεχώς ενημερωμένη με νέες εγγραφές και αλλαγές και η εμπορική διαχείριση να ενημερώνεται άμεσα με τις όποιες πληροφορίες καταχωρούνται στην έξυπνη συσκευή, χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι ο χειριστής.

Τιμές
PRISMA Win Live Viewer: ΔΩΡΕΑΝ
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €70
*Οι τιμές των Εφαρμογών, αλλά και των Ετήσιων Συμβολαίων Συντήρησης υπολογίζονται ανά συσκευή.

Υπηρεσία Hosting
Η εφαρμογή PRISMA Win Live λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με την υπηρεσία φιλοξενίας της Megasoft! Η Megasoft διαθέτει ένα υπερσύγχρονο Data Center που φιλοξενήσει τα δεδομένα σας και εγγυάται τη διαθεσιμότητα και την ασφάλειά τους με την πολιτική τήρησης αντιγράφων ασφαλείας σε καθημερινή βάση. Επιπλέον, το Data Center πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα διαθεσιμότητας και ασφάλειας, ενώ πρόσβαση έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Megasoft με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και επίπεδα.
Τιμή
Υπηρεσία Hosting €74,40
Το όριο του χώρου είναι 1GB, ενώ για χώρο πλέον του ορίου το κόστος διαμορφώνεται κατόπιν συνεννόησης.
**Η υπηρεσία της φιλοξενίας χρεώνεται σε ετήσια βάση.

Καλέστε μας για τιμή

Η αγορά των προγραμμάτων απαιτεί, τις περισσότερες φορές, προσαρμογή στις απαιτήσεις και παραμετροποιήσεις. Γι αυτό το λόγο και για τον ακριβή καθορισμό της τιμής του προγράμματος θα πρέπει να μας καλέσετε και να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

 

  • 0,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€

Ετικέτες: PRISMA WIN, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ