Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Prisma Win Γενική Λογιστική

Prisma Win Γενική Λογιστική

Ένα λογιστικό πρόγραμμα, πλήρως εναρμονισμένο με τα Ε.Λ.Π. (νόμος 4308/2014),+nbsp;απευθύνεται σε Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία και σε επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά Βιβλία+nbsp;και απλοποιεί την οικονομική τους διαχείριση.

Χαρακτηριστικά

+nbsp;

prosfora

 • Διαχείριση Εντύπων μέσω Ιnternet με αυτόματη ενημέρωση των πεδίων
 • Έλεγχος και αντιγραφή στοιχείων Πελατών / Προμηθευτών από τη Γ.Γ.Π.Σ.
 • Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο με δυνατότητα πλήρως οριζόμενης μορφής κωδικού
 • Απεριόριστα Υποκαταστήματα στην κύρια εταιρεία χωρίς να απαιτείται η δημιουργία εταιρείας για κάθε υποκατάστημα. Αυτόματη ενοποίηση των στοιχείων στην Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων Αγορών και Πωλήσεων, στα Ημερολόγια, Ισοζύγια και στα Καθολικά
 • Αυτόματη ενημέρωση Υποκαταστήματος +amp; Διαχείριση Βιβλίων Υποκαταστήματος
 • Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού Εταιρειών και Χρήσεων ανά εταιρεία, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί.
 • Παρακολούθηση αξιογράφων
 • Δυνατότητα Αντιγραφής Αρχείων μεταξύ εταιρειών αλλά και χρήσεων
 • Δυνατότητα εισαγωγής Πρότυπων Άρθρων και Συσχέτισης Λογαριασμών, με σκοπό να χρησιμοποιούνται σε ομοειδείς εγγραφές για ταχεία καταχώρηση
 • Κατάσταση Απογραφής Λογαριασμών
 • Αυτόματο Κλείσιμο και Άνοιγμα Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσης για κάθε εταιρεία
 • Αυτόματη δημιουργία Κινήσεων Αποτελεσμάτων
 • Εκτυπώσεις ΕΛΠ
  -Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες
  -Ισολογισμός για μικρές – μεσαίες – μεγάλες οντότητες
  -Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
  -Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά είδος
  -Κατάσταση διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης
  -Προσάρτημα

 • Γενική Εκμετάλλευση χωρίς παραμετροποίηση με δυνατότητα Ποσοτικού Καταμερισμού
 • Καταστάσεις Ελέγχου Εγγραφών ανά χειριστή και ανά εταιρεία
 • Πολλαπλά Ημερολόγια με δυνατότητα επιλογής κινήσεων που ενημερώνουν το κάθε ένα από αυτά
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα Α.Ε., Ε.Π.Ε.
 • Εκτύπωση Εντύπων
 • Έξυπνη διαχείριση εκτυπώσεων με γρήγορους υπολογισμούς και επιλογή σελίδων εκτύπωσης.
 • Υποστήριξη όλων των εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Dot Matrix)
 • Πληθώρα εκτυπώσεων με δυνατότητα εξαγωγής σε Excel και αρχείο .txt
 • Αναζητήσεις με εξαγωγή αποτελεσμάτων σε Excel, σε αρχείο .txt και σε εκτυπωτή
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ (εξαγωγή σε excel, αυτόματη αποστολή αρχείων στο Taxis)
 • Διαχείριση Γραφείου με επιπλέον δυνατότητες όπως: Εσωτερική οργάνωση, διευθέτηση απαιτήσεων Πελατών, διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων, τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη. Εξαγωγή σε MS Office Outlook.
 • Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, Access, Excel....) Προσφέρει δυνατότητα ενσωμάτωσης Αναφορών - Εκτυπώσεων, που έχουν δημιουργηθεί μέσω εξωτερικών εργαλείων, με αυτόματη ενημέρωση ανά Χρήση και Εταιρεία
 • Intrastat
 • Διαχείριση Παγίων Στοιχείων με αυτόματες αποσβέσεις
 • e-Έντυπα+nbsp;(Ε1, Ε2, Ε3 – Ν – έντυπα Μητρώου)
 • Διαχείριση αξιογράφων
*Εάν είστε λογιστής επωφεληθείτε από την ειδική προσφορά της Megasoft για όλα τα λογιστικά προγράμματα.

Τιμές*
Prisma Win Γενική Λογιστική: €1200
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €370
Γέφυρα σύνδεσης Εμπορικής Διαχείρισης με Έσοδα – Έξοδα: €240
 • 1.200,00€
 • Χωρίς ΦΠΑ: 967,74€

Ετικέτες: PRISMA WIN, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ