Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Accezz Booklet Wallet Black General Mobile GM5 Plus

Νέο 1-2 ημέρες Accezz Booklet Wallet Black General Mobile GM5 Plus

Θήκη για smartphone General Mobile GM5 Plus μαύρη.

  • Made of high-quality synthetic leather
  • Includes a shock-absorbing silicone holder
  • Designed with card slots and pockets for money
  • A hands-free viewing experience is made possible by the built-in kickstand
  • Designed with a powerful magnetic lock
  • 14,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 11,29€