Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Accezz Booklet Wallet Black General Mobile GM5 Plus

Νέο Accezz Booklet Wallet Black General Mobile GM5 Plus

Θήκη για smartphone General Mobile GM5 Plus μαύρη.

  • Made of high-quality synthetic leather
  • Includes a shock-absorbing silicone holder
  • Designed with card slots and pockets for money
  • A hands-free viewing experience is made possible by the built-in kickstand
  • Designed with a powerful magnetic lock
  • 14,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 11,29€