Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Prisma Win Μισθοδοσία

Prisma Win Μισθοδοσία

H εφαρμογή PRISMA Win® Μισθοδοσία, σχεδιασμένη στην αιχμή της τεχνολογίας αποτελεί ένα ισχυρό και ταυτόχρονα εύχρηστο εργαλείο στην υπηρεσία του λογιστή, αλλά και του εργοδότη+nbsp;και συμπληρώνει τη σουίτα εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης της Megasoft. To λογιστικό πρόγραμμα της Megasoft, αναπτυγμένο σε περιβάλλον Windows κάνει τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μία τόσο απλή υπόθεση που κάθε επιχείρηση μπορεί να τη διαχειριστεί εσωτερικά, ενώ το καθιστά την πιο σίγουρη επένδυση, αφού προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο με ταχύτητα και απλότητα στη λειτουργία του!
Με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες στους υπολογισμούς, αλλά και σε όλες της τις διαχειρίσεις, η εφαρμογή +nbsp;είναι ιδανική για οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μισθωτοί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερική απασχόληση κ.α.), απόλυτα σύμφωνη με την τρέχουσα ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία, ενώ μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει. Χαρακτηρίζεται από την ευελιξία και την ευχρηστία της εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες χειριστικού λάθους και απαλλάσσει τον εργοδότη από πολύπλοκες και χρονοβόρες εργασίες.

+nbsp;Χαρακτηριστικά

prosfora

 • Παρακολούθηση Απεριόριστων Εργαζομένων και ιστορικό εργαζομένων
 • Διαχείριση Απεριόριστων Εταιρειών και+nbsp;Χρήσεων
 • Συλλογικές Συμβάσεις με ενημέρωση από το site
 • Διαχείριση Επιδότησης Εισφορών και ιστορικό ανά υπάλληλο
 • Κέντρα Κόστους
 • Διαχείριση Αδειών / Ασθενειών
 • Ωράρια
 • Διαχείριση παρουσιολογίου – απουσιολογίου
 • Αυτόματη συμπλήρωση και Online αποστολή όλων των νέων εντύπων για ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
 • Παρακολούθηση κωδικών ειδικότητας ΣΕΠΕ για τους εργαζόμενους
 • Διαχείριση Κινήσεων για προγράμματα ΛΑΕΚ
 • Ατομικές Συμβάσεις
 • Επιχειρησιακές Συμβάσεις
 • Πρόβλεψη αποζημιώσεων καταγγελίας σύμβασης
 • Εκτύπωση Μισθολογικών Καταστάσεων
 • Διαχείριση Προκαταβολών
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών
 • Αποδείξεις Πληρωμής
 • Πολλαπλές εκτυπώσεις με φίλτρα ταξινόμησης
 • Εκτύπωση Μισθολογικών Καταστάσεων
 • Εκτυπώσεις Φ.Μ.Υ. σε έντυπο και εκτυπώσεις ειδικής έκτακτης εισφοράς
 • Βιβλίο Υπερωριών
 • Πρόγραμμα εργασίας
 • Εκτυπώσεις Ασφαλιστικών Ταμείων κατά Ασφαλιστικό Ταμείο, Τύπο Μισθοδοσίας, Κατηγορία Ασφαλισμένου και Περίοδο
 • Κατάσταση κατά Ασφαλιστικό Ταμείο
 • Οριστική Δήλωση Έτους και σε Μαγνητικό Μέσο
 • Αυτόματος υπολογισμός υπερωριών, υπερεργασίας, αποζημιώσεων κ.α.
 • Μαζικές κινήσεις Μισθοδοσίας
 • Αποστολή Α.Π.Δ. και δυνατότητα αποθήκευσης Α.Π.Δ.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης εντύπων ανά εργαζόμενο
 • Ηλεκτρονική αποστολή Βιβλίου αδειών και υπερωριών
 • Διαχείριση Κινήσεων για προγράμματα ΛΑΕΚ
+nbsp;*Εάν είστε λογιστής επωφεληθείτε από την ειδική προσφορά της Megasoft για όλα τα λογιστικά προγράμματα.

Τιμές*
Prisma Win Μισθοδοσία: €740
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης: €370
Ετήσιο Συμβόλαιο Συντήρησης με Συμβάσεις: €470
 • 740,00€
 • Χωρίς ΦΠΑ: 596,77€

Ετικέτες: PRISMA WIN, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ