Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Παντελής Νικολακόπουλος Αρχιτέκτων - Νέα Ιστοσελίδα

Δημοσιευτηκε απο... Option Computers 08/11/2019 0 Σχολια Ιστοσελίδες,

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ιστοσελίδας pantelisnicolacopoulos.com.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Παντελής Νικολακόπουλος Αρχιτέκτων εδρεύει στην Αθήνα. Οι δραστηριότητές του άρχισαν το 1980 κι έκτοτε έχει πραγματοποιήσει μελέτες και κατασκευές κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, πολιτιστικών έργων ...

Ετικέτες: Ιστοσελίδες