Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg USB to Network Converter

1-2 ημέρες Sandberg USB to Network Converter
Το Sandberg USB to Network Converter σας δίνει μια εύκολη και ευέλικτη υποδοχή σύνδεσης δικτύου σε κάθε υπολογιστή με δυνατότητα USB. USB 2.0 interface USB A male connector RJ45 female network connector Half/full duplex 10/100Mbps operation Self-adapting 10Mbps or 100Mbps network Support Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3X) lntegrated Fast Ethernet MAC, physical clip and transceiver in one chip
  • 18,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 14,52€