Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg USB Wired Office Keyboard Nord

1-2 ημέρες Sandberg USB Wired Office Keyboard Nord
Sandberg USB Wired Office Keyboard είναι ένα πολύ καλό, τυπικό πληκτρολόγιο που λειτουργεί απλά. Απλά τοποθετήστε το πληκτρολόγιο σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας και θα είναι έτοιμο για χρήση αμέσως. Το πληκτρολόγιο τροφοδοτείται από τον υπολογιστή έτσι ώστε να μην έχετε να ανησυχείτε για την αλλαγή των μπαταριών, αλλά και να αποφευχθεί η δαπάνη για την αντικατάσταση αυτών. 3 block full size keyboard: 442 x 142 x 18mm, Slim keycaps Low noise keys USB cable 1.55 metres
  • 13,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 10,48€