Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg USB-C 3.1 - USB-A 3.0 2M

1-2 ημέρες Sandberg USB-C 3.1 - USB-A 3.0 2M
Φορτίστε τη συσκευή σας USB-C από μια πηγή USB-A. Υποστηρίζει σήμα τροφοδοσίας και δεδομένων.
  • 15,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 12,10€