Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg USB 3.0 A-B male 1.8 m

1-2 ημέρες Sandberg USB 3.0 A-B male 1.8 m
With this USB 3.0 SuperSpeed cable you can connect USB devices to your PC and achieve record fast data transfer speeds of up 5 to Gbit/s, that’s 10 times faster than the previous USB 2.0 standard. There’s a USB A connector for your PC at one end and a USB B connector for your device at the other. Backwards-compatible with older USB standards.
  • 12,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 9,68€