Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg Plug'n Talk Headset USB White

1-2 ημέρες Sandberg Plug'n Talk Headset USB White
Το Sandberg Plug'n Talk Headset USB συνδέεται σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας, επιτρέποντάς σας να έχετε ταυτόχρονα συνδεδεμένο ένα σετ ηχείων στην έξοδο ήχου του υπολογιστή. Η καθαρή αναπαραγωγή ήχου του Sandberg Plug'n Talk Headset USB το καθιστά ιδανικό για τηλεφωνία μέσω διαδικτύου.
  • 30,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 24,19€