Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg Optical Toslink-Toslink,  0.5m

1-2 ημέρες Sandberg Optical Toslink-Toslink,  0.5m
Optical cable for connecting digital audio devices. The optical cable reduces signal loss and therefore provides better audio quality than a traditional copper cable. This cable has Toslink connectors at each end, the most common type of optical connector for audio.
  • 6,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 4,84€