Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg Nano Bluetooth 4.0 Dongle

1-2 ημέρες Sandberg Nano Bluetooth 4.0 Dongle
Το Sandberg Nano Bluetooth 4.0 Dongle σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή σας και άλλων συσκευών Bluetooth. Bluetooth standard: 4.0 EDR (Enhanced Data Rate) CSR BC8 ROM chipset USB standard: USB 2.0 Hi-Speed Connect devices within a range of up to 25 metres Data rate: 3.0 Mbps Frequency band: 2.4 GHz ISM Band Supports FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) Security: Pairing, Encryption, Authentication Multiple connections supported Profile support: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Bluetooth AV Service, GAP, Headset (HSP), Dial-Up, Synchronization, Service Discovery Application, Serial port, FAX, File transfer, LAN Access, Object Push, Generic Object Exchange and Hardcopy Cable Replacement, Human Interface Device.
  • 18,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 14,52€