Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg In Car Mobile Stand Kit

1-2 ημέρες Sandberg In Car Mobile Stand Kit
Adjustable, flexible arm for best viewing angle - Fits most phones and covers. No need to remove the cover from the phone - Easy to install, no tools required - Adjustable frame ensures perfect fit - Quick release button - Suction pad with lock knob - Rotatable 360 degrees - Extra large suction cup attaches firmly to the windscreen - Air vent clip included
  • 14,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 11,29€