Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg HDMI 1.4 Connection F-F

1-2 ημέρες Sandberg HDMI 1.4 Connection F-F
Αυτή η υποδοχή HDMI σας επιτρέπει να συνδέσετε δύο συνηθισμένα καλώδια HDMI για να σχηματίσουν ένα μακρύ καλώδιο.
  • 6,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 4,84€