Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg Extension USB2.0 AA 5m(Active)

1-2 ημέρες Sandberg Extension USB2.0 AA 5m(Active)
Το Sandberg USB 2.0 Amplifier είναι ένα ενεργό καλώδιο επέκτασης που ενισχύει το σήμα και επεκτείνει τη σύνδεση USB κατά 5 μέτρα. Απλά συνδέστε το καλώδιο μεταξύ του υπολογιστή σας και του υπάρχοντος καλωδίου USB, αυξάνοντας την απόσταση έως 10 μέτρα. Cable length: 5 metres Connectors: 1 USB A male, 1 USB A female Active USB 2.0 Hi-Speed signal amplifier Supports USB 2.0 Hi-Speed (up to 480 Mbit/s) and USB 1.1 Full-Speed (up to 12 Mbit/s) Plug and Play supported Two cables can be cascaded (up to a total of 15 metres) Power consumption: 180 mA
  • 17,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 13,71€