Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg Car charger Micro USB 1000mA

1-2 ημέρες Sandberg Car charger Micro USB 1000mA
With the Sandberg Car charger Micro USB, you will always have a charging cable available in your car for your mobile phone or other device with a Micro USB charger port. Input 12-24V DC from car lighter socket Output 5V DC, 1000 mA Cable length 0.5 metres
  • 6,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 4,84€