Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg Bluetooth Keyboard Case Nordic

1-2 ημέρες Sandberg Bluetooth Keyboard Case Nordic
The keyboard connects wirelessly to your tablet via Bluetooth in no time. The built-in battery is charged using the enclosed USB cable, so you never have to worry about replacing batteries. Put your tablet in the case and your tablet becomes a laptop that is easier to work with. Fits 9-10.1" tablets Bluetooth interface (HID) Bluetooth v/3.0 Broadcom chipset Built-in 190mAh LiB Battery Operating distance: Up to 10 metres Supports Adaptive Frequency Hopping(AFH) 13 hot keys 82 standard keys LED indicators for Fn Lock, Num Lock, Caps Lock and Low Battery
  • 45,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 36,29€