Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg Aerial cable Lux-Line 10m WHITE

1-2 ημέρες Sandberg Aerial cable Lux-Line 10m WHITE
Aerial cable for use with ordinary aerial devices, generally radios or TVs. The cable is made from high-quality materials. You get a sturdy cable with gold-plated connectors in solid cast aluminium, ensuring optimal signal quality without noise and interference, specially optimised to produce a razor-sharp picture on your flat screen TV.
  • 9,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 7,26€