Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg Aerial cable LTEprotected 1.5m

1-2 ημέρες Sandberg Aerial cable LTEprotected 1.5m
Aerial cable for use with ordinary aerial devices, generally radios or TVs. The cable is made from  high-quality materials, ensuring optimal signal quality without noise and interference, specially optimised to produce a razor-sharp picture on your flat screen TV.
  • 12,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 9,68€