Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg 3in1 Touchscreen Cleaning Kit

1-2 ημέρες Sandberg 3in1 Touchscreen Cleaning Kit
The Sandberg 3in1 Touchscreen Cleaning Kit is a mobile, versatile solution for your smartphone. Works like a pen, so you avoid spilling cleaning fluid on the vital parts of your mobile phone. The cleaning pen has a cleaning fluid chamber and a filter tip for easy application. Polish using the microfibre pouch supplied. On the outside is a detachable stylus pen to make it easy to write on the touchscreen. The stylus pen has a practical, built-in SIM eject tool for your iPhone.
  • 12,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 9,68€