Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Sandberg 230V Powersplitter, w-GND (DK)

1-2 ημέρες Sandberg 230V Powersplitter, w-GND (DK)
This 6-way power extension cable is rated at 230V AC and is earthed. All the sockets on the extension cable accept 3-pin earthed plugs. The extension cable also splits the earthing, as it requires a mains socket designed to accept 3-pin earthed plugs. The mains extension cable is equipped with a switch that enables you to switch all connected units on or off by pressing a single button. This enables you to save power instead of having the equipment on standby.  Note: Only works with Danish earth connector. Stik: 1 x 3-benet hanstik and 6 x 3-benet hunstik Afbryder for strømbesparelse Børnesikring Normeret spænding: 250V AC Normeret strømstyrke: 10A Max. effekt: 2500W
  • 13,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 10,48€