Σας ενημερώνουμε πως αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies ώστε να λειτουργεί καλύτερα. Δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση τους εκτός από κάποιες περιπτώσεις στις οποίες θα ζητηθεί η συναίνεσή σας. Την 26η Μαΐου 2012, νέοι νόμοι τέθηκαν σε ισχύ που αφορούν τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν τα cookies χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα, η Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Government Regulations) απαιτεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να ενημερώνεται και να συναινεί στη χρήση τους.

Τσάντα Manhattan Park Avenue Aluminium 17"

Νέο Τσάντα Manhattan Park Avenue Aluminium 17"
Aluminium Case
Notebook size 17”
Internal dimensions 435 x 90 x 315 mm
External dimensions 455 x 150 x 335 mm
Παρελκόμενα
ΕίδοςΤσάντα - Αλουμινίου
  • 70,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 56,45€

Ετικέτες: ΤΣΑΝΤΑ, 17"